More information

sek.elte.hu/..t/penzugy-szamvitel-alapszak 

Overview

A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséggel, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára. Kiváló elhelyezkedési lehetőséget biztosít a pénzügyi szférában, de vállalkozóként is biztos tudás szerezhető a szakon.

Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo