More information

muszaki.uni-mate.hu/..zser-mesterszak-msc- 

Overview

A műszaki szakterületen túl a vállalkozások pénzügyi, jogi, marketing területén jártas szakember, aki kellő ismeretekkel rendelkezik a különböző szakterületi (Projekt-, Innováció-, Műszaki termelésmenedzsment, stb.) menedzsmentekről.

A szak képzési célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. A szakot elvégzők olyan kompetenciák birtokába jutnak, amelyek alkalmassá teszik őket a különböző típusú, méretű és tevékenységű vállalkozások topmenedzseri feladatainak ellátására – akár idegennyelv-tudást igénylő munkakörökben is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kontakt:
Dr. Daróczi Miklós
daroczi.miklos@uni-mate.hu

Link:
muszaki.uni-mate.hu/m%C5%B1szaki-menedzser-mesterszak-msc-

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment