More information

gtk.nje.hu/..-es-kornyezeti-gazdasagtan-ma 

Overview

A képzés célja: gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások figyelembevételével a környezeti problémák társadalmi dimenzióinak feltárására, társadalmi, kulturális és ökológiai folyamatok gazdasági szempontú elemzésére, globális és regionális fejlődés- és környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, a gazdasági földrajz, a regionális és a környezeti társadalomtudományok művelésére. A képzés alkalmassá tesz önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és irányításra, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos elemzések és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában. A hallgatók megismerkedhetnek a Metaverzum legújabb ICT megoldásaival (VR, AR, MR, XR applikációkkal) és azoknak a regionális és környezeti gazdaságtanban történő alkalmazásával, mely egyedülálló a közgazdaságtan európai felsőoktatási terében. A hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment