Logo of Hungarian Dance University

táncos és próbavezető [magyar néptánc]

More information

mte.eu 

Overview

Az MTE Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézetében zajló egyetemi szintű képzés néptánc szakirányán a hallgatók széleskörű fejlesztése áll a középpontban. A néptánc magas szintű gyakorlati elsajátítása mellett fontos szerepet kapnak az elméleti ismeretek. A szakon végző táncos és próbavezetők így képesek táncosként, próbavezetőként és koreográfus asszisztensként helytállni a magyar táncművészeti élet több színterén. A képzés fő tantárgyai, a magyar néptánc, a próbavezetési és koreográfiai ismeretek mellett további gyakorlati órák (Mozdulatelemzés, Táncjelírás, Nép gyermekjátékok, Előkészítő gimnasztika, Balett, Modern társastánc) jelentik az oktatás gerincét. Ugyanakkor nagy hangsúlyt kapnak az elméleti tantárgyak is: többek között a Tánctörténet; Táncfolklorisztika; Zeneelmélet, zenetörténet; Népzene; Művelődéstörténet. A képzés szakdolgozat írásával és színpadi gyakorlati vizsgával zárul.

Programme structure

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAK MEGNEVEZÉSE:
táncos és próbavezető (Dancer and Rehearsal Coaching – Hungarian Folk Dances)

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKON SZEREZHETŐ VÉGZETTSÉGI SZINT ÉS A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGJELÖLÉSE:
végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
szakképzettség: táncos és próbavezető (magyar néptánc)
A KÉPZÉSI IDŐ FÉLÉVEKBEN:
6 félév
AZ ALAPFOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:
180 kredit

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment